Wybierz oddział

Spotkanie w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy

17.06.2014

17 czerwca w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Igrzysk mieli możliwość spotkać się, dzięki uprzejmości i inicjatywie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, z szefami poszczególnych wydziałów Urzędu oraz służbami, które będą nas wspierały w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej najważniejszej i największej imprezy sportowej Olimpiad Specjalnych w tym roku. Liczymy na dalszą, tak bardzo przychylną, postawę wszystkich tych, do których o pomoc się zwracamy, bez tego wsparcia zbyt wiele rzeczy może po prostu się nie udać.......

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.