Wybierz oddział

Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -1.01-23.12.2023

21.09.2023
W okresie od 01.01.2023 do 23.12.2023 prowadzimy w naszym Oddziale zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia treningowe dla osób niepełnosprawnych są prowadzone przez 8 instruktorów w 4 Klubach Olimpiad Specjalnych: „Olimpijczyk” w Chełmnie – 3 instruktorów, „Tacy Sami” w Bydgoszczy – 2 instruktorów, Dwójka Radziejów 1 instruktor , „Młode wilki” 2 instruktorów.
W zajęciach uczestniczy 80 osób– zawodników Olimpiad Specjalnych.
Zajęcia prowadzone są w 5 dyscyplinach sportowych:bocce, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, unihokej.
PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2023 ROKU
Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych Olimpiad Specjalnych Polska
Umowa nr : 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa, z dnia 02 czerwca 2023
Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2023 – 31.12.2023.
Wartość projektu 2288477,26
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -2 000 000,00zł
Celem projektu jest:
1. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
2. Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
3. Kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
5. Tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych;
6. Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
7. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.