Wybierz oddział

Wybory Komitetu Regionalnego za nami

8.04.2014

W poniedziałek 7 kwietnia odbyły się wybory do Komitetu Regionalnego Oddziału Kujawsko - Pomorskie, w wyniku głosowań 24 delegatów wybrało nowe władze w następującym składzie: Alicja Kruzel - prezes, Anna Wolska - wiceprezes do spraw organizacji, Zofia Ziemba - wiceprezes do spraw finansów, Marcin Petr - wiceprezes do spraw sportu, Anna Kąkolewska - członek przedstawiciel rodziny, Radosław Hełminiak - członek przedstawiciel zawodników oraz Grażyna Rosołowska, Rafał Kinczewski i Krzysztof Nowaczyk - członkowie. Ponadto wybrano skład Komitetu Wykonawczego - Alina Apryas - dyrektor regionalny, Irena Szydełko - sekretarz, Alina Rolka - księgowa. W skład Komisji Rewizyjnej weszli - Katarzyna Portianko - Gaca - przewodnicząca, Danuta Bethke - wiceprzewodnicząca i Grażyna Jędrzejewska - sekretarz komisji.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.