Wybierz oddział

Władze regionalne

Komitet Regionalny
Alicja Kruzel - prezes
Anna Wolska - wiceprezes do spraw organizacji
Zofia Ziemba - wiceprezes do spraw finansów
Marcin Petr - wiceprezes do spraw sportu,
Anna Kąkolewska - członek przedstawiciel rodziny
Radosław Hełminiak - członek przedstawiciel zawodników
Grażyna Rosołowska – członek
Rafał Kinczewski - członek
Krzysztof  Nowaczyk - członek
Komitet Wykonawczy
Alina Apryas - dyrektor regionalny
Irena Szydełko – sekretarz
Alina Rolka - księgowa
Komisja Rewizyjna 
Katarzyna Portianko - Gaca - przewodnicząca
Danuta Bethke – wiceprzewodnicząca
Grażyna Jędrzejewska - sekretarz komisji

 

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.