Wybierz oddział

Władze regionalne

Komitet Regionalny
Alicja Kruzel - prezes
Anna Wolska - wiceprezes do spraw organizacji
Zofia Ziemba - wiceprezes do spraw finansów
Marcin Petr - wiceprezes do spraw sportu,
Anna Kąkolewska - członek przedstawiciel rodziny
Radosław Hełminiak - członek przedstawiciel zawodników
Grażyna Rosołowska – członek
Rafał Kinczewski - członek
Krzysztof  Nowaczyk - członek
Komitet Wykonawczy
Alina Apryas - dyrektor regionalny
Irena Szydełko – sekretarz
Alina Rolka - księgowa
Komisja Rewizyjna 
Katarzyna Portianko - Gaca - przewodnicząca
Danuta Bethke – wiceprzewodnicząca
Grażyna Jędrzejewska - sekretarz komisji

 

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.