Wybierz oddział

Zajęcia Sekcji Sportowych 2019

31.12.2019

Kończymy rok, a wraz z nim realizację bardzo ważnego programu - " Zajęcia sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, nr umowy 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/Msa". Nasi zawodnicy dzięki nim podnosili swoją sprawność fizyczną i mieli możliwość przygotowywać się do zawodów różnej rangi a także nabywać nowych umiejętności społecznych. Brawo zawodnicy! Brawo trenerzy! 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.