Wybierz oddział

DAJ MI SZANSĘ!

1.09.2021
Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie bierze udział w 2021/2022 w Projekcie „Daj mi szansę!” finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000633/BF/Dz dnia 19.04.2021r. Wszystkie obiekty sportowe dostosowane były do potrzeb organizacyjnych i merytorycznych prowadzonych zajęć. Zawodnicy poprzez podniesienie umiejętności indywidualnych, technicznych i taktycznych w dyscyplinach sportowych podnieśli swój poziom sprawności. Poprzez udział w zajęciach treningowych zwiększyła się u uczestników świadomość dotycząca zdrowego stylu życia i świadomego podejmowania działań zmierzających do podniesienia sprawności psychofizycznej. Beneficjenci pozyskali umiejętność wyboru - aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji, a także zwiększyli swoją sprawność psychofizyczną.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.