Wybierz oddział

Komitet Regionalny

Alicja Kruzel - prezes Oddziału,

Anna Kąkolewska - rodzic zawodnika z niepełnosprawnością

Radosław Hełminiak - zawodnik

Agnieszka Szewczyk - wiceprezes do spraw finansów

Anna Wolska - wiceprezes do spraw organizacyjnych

Marcin Petr - wiceprezes do spraw sportu

członkowie niefunkcyjni :

Krzysztof Nowaczyk

Rafał Kinczewski

Grzegorz Jędrkiewicz.

Komisja rewizyjna w składzie - przewodnicząca Katarzyna Droszcz oraz Dominika Szweda - Babińska i Marzena Hyjek.

Komitet Wykonawczy - Alina Apryas dyrektor, Alina Rolka księgowa i Irena Szydełko sekretarz.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.